254
Totaal opgehaald
(0%)
€ 100.000 doelbedrag

In Nederland wonen circa 2,5 miljoen ouderen. Door afnemende gezondheid en het wegvallen van naasten wordt hun sociale netwerk steeds kleiner en ligt eenzaamheid op de loer. Nederland telt op dit moment z'n 500.000 ouderen waarbij de situatie schrijnend is. Deze ouderen spreken hooguit 1 keer in de week met iemand. Het Ouderenfonds zorgt voor verbinding en organiseert activiteiten om ouderen blijvend in verbinding te laten zijn met de mensen om zich heen. Want oud worden doe je samen!